Melleruds kommun

28 / 130

+7 placeringar

av landets landsbygdskommuner

  • Mellerud är den 28:e högst rankade landsbygdskommunen (där landsbygdskommuner är en av tre kommungrupper, jämte storstadskommuner och täta kommuner).
  • Goda skolresultat och en god kommunal resultaträkning är det som främst lyfter kommunens placering i totalrankningen av Sveriges landsbygdskommuner.
  • Mellerud är den högst rankade landsbygdskommunen i Västra Götalands län inom skola och kommunalt resultat.

Historisk utveckling

Attraktivitet100 / 130

Inrikes flyttnetto
−57,1 personer/tusen invånare

Antal inflyttade, minus antal utflyttade, per 1 000 invånare i genomsnitt för perioden 2012–2016. Här ingår endast inrikes flyttningar.

Skola3 / 130

Utveckling av andel med gymnasiebehörighet
11,1 procentenheter

Här jämförs ett genomsnitt av årskullarna som gått ut nionde klass åren 2011–2013 respektive 2014–2016. Högre tal är bättre.

Kommunalt resultat6 / 130

Kommunens resultat per invånare
2 476 kr/invånare

Det genomsnittliga ekonomiska resultatet per invånare för perioden 2012–2016.

Näringsliv36 / 130

Antal bolag per 1 000 invånare
84,0 bolag/tusen invånare

Genomsnitt av perioden 2013–2015.

Kultur18 / 130

Kulturkostnader per invånare
1 247 kr/invånare

Avser stöd till studieorganisationer, allmän kulturverksamhet, bibliotek samt musik- och kulturskola. Genomsnitt av perioden 2011–2015.

Framtidsfaktorer

Soliditet68 / 130

Kommunens soliditet
48,3 procent

Kommunens soliditet är ett nyckeltal som avspeglar på den långsiktiga betalningsförmågan.

Förbindelser99 / 130

Andel positiva svar i näringslivsenkät
17 procent

Andel företagare som svarat bra, mycket bra eller utmärkt på frågan hur vägnätet, tåg- och flygförbindelserna är i kommunen (enligt Svenskt Näringslivs ”företagsklimat” 2016).

Företagsamhet82 / 130

Självförsörjningskvot
0,80

Lönesumman för dagbefolkningen delat med lönesumman för nattbefolkningen 2015. En hög kvot betyder att många arbetar i kommunen.

Utbildningsnivå76 / 130

Andel med eftergymnasial utbildning
24 procent

Andel av invånarna i åldern 25–64 år med eftergymnasial utbildning 2015.

Demografi74 / 130

Försörjningskvot
1,90

Antal personer i befolkningen det går på varje person i arbetsför ålder 2016.

Jämför Mellerud med andra kommuner

Landsbygdskommuner i Västra Götalands län