Mora kommun

39 / 131

+30 placeringar

av landets täta kommuner

  • Mora är den 39:e högst rankade täta kommunen (där täta kommuner är en av tre kommungrupper, jämte landsbygdskommuner och storstadskommuner).
  • En god kommunal soliditet och en hög självförsörjningskvot är det som främst lyfter kommunens placering i totalrankningen av Sveriges täta kommuner.
  • Mora är den högst rankade täta kommunen i Dalarnas län inom näringsliv.

Historisk utveckling

Attraktivitet68 / 131

Inrikes flyttnetto
0,8 personer/tusen invånare

Antal inflyttade, minus antal utflyttade, per 1 000 invånare i genomsnitt för perioden 2012–2016. Här ingår endast inrikes flyttningar.

Skola115 / 131

Utveckling av andel med gymnasiebehörighet
−5,1 procentenheter

Här jämförs ett genomsnitt av årskullarna som gått ut nionde klass åren 2011–2013 respektive 2014–2016. Högre tal är bättre.

Kommunalt resultat57 / 131

Kommunens resultat per invånare
1 264 kr/invånare

Det genomsnittliga ekonomiska resultatet per invånare för perioden 2012–2016.

Näringsliv14 / 131

Antal bolag per 1 000 invånare
69,5 bolag/tusen invånare

Genomsnitt av perioden 2013–2015.

Kultur55 / 131

Kulturkostnader per invånare
1 093 kr/invånare

Avser stöd till studieorganisationer, allmän kulturverksamhet, bibliotek samt musik- och kulturskola. Genomsnitt av perioden 2011–2015.

Framtidsfaktorer

Soliditet26 / 131

Kommunens soliditet
61,0 procent

Kommunens soliditet är ett nyckeltal som avspeglar på den långsiktiga betalningsförmågan.

Förbindelser63 / 131

Andel positiva svar i näringslivsenkät
45 procent

Andel företagare som svarat bra, mycket bra eller utmärkt på frågan hur vägnätet, tåg- och flygförbindelserna är i kommunen (enligt Svenskt Näringslivs ”företagsklimat” 2016).

Företagsamhet24 / 131

Självförsörjningskvot
1,08

Lönesumman för dagbefolkningen delat med lönesumman för nattbefolkningen 2015. En hög kvot betyder att många arbetar i kommunen.

Utbildningsnivå60 / 131

Andel med eftergymnasial utbildning
33 procent

Andel av invånarna i åldern 25–64 år med eftergymnasial utbildning 2015.

Demografi96 / 131

Försörjningskvot
1,87

Antal personer i befolkningen det går på varje person i arbetsför ålder 2016.

Jämför Mora med andra kommuner

Täta kommuner i Dalarnas län