Munkfors kommun

98 / 130

+29 placeringar

av landets landsbygdskommuner

  • Munkfors är rankad 98 bland landets landsbygdskommuner (där landsbygdskommuner är en av tre kommungrupper, jämte storstadskommuner och täta kommuner).
  • En låg utbildningsnivå och ett lågt antal företag per invånare är det som främst drar ner kommunens placering i totalrankningen av Sveriges landsbygdskommuner.
  • Munkfors är den högst rankade landsbygdskommunen i Värmlands län inom kommunalt resultat.

Historisk utveckling

Attraktivitet65 / 130

Inrikes flyttnetto
−27,8 personer/tusen invånare

Antal inflyttade, minus antal utflyttade, per 1 000 invånare i genomsnitt för perioden 2012–2016. Här ingår endast inrikes flyttningar.

Skola48 / 130

Utveckling av andel med gymnasiebehörighet
−0,4 procentenheter

Här jämförs ett genomsnitt av årskullarna som gått ut nionde klass åren 2011–2013 respektive 2014–2016. Högre tal är bättre.

Kommunalt resultat16 / 130

Kommunens resultat per invånare
1 962 kr/invånare

Det genomsnittliga ekonomiska resultatet per invånare för perioden 2012–2016.

Näringsliv128 / 130

Antal bolag per 1 000 invånare
48,0 bolag/tusen invånare

Genomsnitt av perioden 2013–2015.

Kultur121 / 130

Kulturkostnader per invånare
685 kr/invånare

Avser stöd till studieorganisationer, allmän kulturverksamhet, bibliotek samt musik- och kulturskola. Genomsnitt av perioden 2011–2015.

Framtidsfaktorer

Soliditet74 / 130

Kommunens soliditet
46,0 procent

Kommunens soliditet är ett nyckeltal som avspeglar på den långsiktiga betalningsförmågan.

Förbindelser38 / 130

Andel positiva svar i näringslivsenkät
40 procent

Andel företagare som svarat bra, mycket bra eller utmärkt på frågan hur vägnätet, tåg- och flygförbindelserna är i kommunen (enligt Svenskt Näringslivs ”företagsklimat” 2016).

Företagsamhet12 / 130

Självförsörjningskvot
1,04

Lönesumman för dagbefolkningen delat med lönesumman för nattbefolkningen 2015. En hög kvot betyder att många arbetar i kommunen.

Utbildningsnivå130 / 130

Andel med eftergymnasial utbildning
19 procent

Andel av invånarna i åldern 25–64 år med eftergymnasial utbildning 2015.

Demografi76 / 130

Försörjningskvot
1,90

Antal personer i befolkningen det går på varje person i arbetsför ålder 2016.

Jämför Munkfors med andra kommuner

Landsbygdskommuner i Värmlands län