Nacka kommun

10 / 29

+4 placeringar

av landets storstadskommuner

Historisk utveckling

Attraktivitet11 / 29

Inrikes flyttnetto
25,5 personer/tusen invånare

Antal inflyttade, minus antal utflyttade, per 1 000 invånare i genomsnitt för perioden 2012–2016. Här ingår endast inrikes flyttningar.

Skola10 / 29

Utveckling av andel med gymnasiebehörighet
3,3 procentenheter

Här jämförs ett genomsnitt av årskullarna som gått ut nionde klass åren 2011–2013 respektive 2014–2016. Högre tal är bättre.

Kommunalt resultat8 / 29

Kommunens resultat per invånare
1 854 kr/invånare

Det genomsnittliga ekonomiska resultatet per invånare för perioden 2012–2016.

Näringsliv6 / 29

Antal bolag per 1 000 invånare
66,3 bolag/tusen invånare

Genomsnitt av perioden 2013–2015.

Kultur3 / 29

Kulturkostnader per invånare
1 304 kr/invånare

Avser stöd till studieorganisationer, allmän kulturverksamhet, bibliotek samt musik- och kulturskola. Genomsnitt av perioden 2011–2015.

Framtidsfaktorer

Soliditet22 / 29

Kommunens soliditet
39,7 procent

Kommunens soliditet är ett nyckeltal som avspeglar på den långsiktiga betalningsförmågan.

Förbindelser18 / 29

Andel positiva svar i näringslivsenkät
51 procent

Andel företagare som svarat bra, mycket bra eller utmärkt på frågan hur vägnätet, tåg- och flygförbindelserna är i kommunen (enligt Svenskt Näringslivs ”företagsklimat” 2016).

Företagsamhet20 / 29

Självförsörjningskvot
0,53

Lönesumman för dagbefolkningen delat med lönesumman för nattbefolkningen 2015. En hög kvot betyder att många arbetar i kommunen.

Utbildningsnivå9 / 29

Andel med eftergymnasial utbildning
56 procent

Andel av invånarna i åldern 25–64 år med eftergymnasial utbildning 2015.

Demografi18 / 29

Försörjningskvot
1,77

Antal personer i befolkningen det går på varje person i arbetsför ålder 2016.