Nora kommun

117 / 131

−2 placeringar

av landets täta kommuner

  • Nora är rankad 117 bland landets täta kommuner (där täta kommuner är en av tre kommungrupper, jämte landsbygdskommuner och storstadskommuner).
  • En dålig kommunal resultaträkning och en åldrande befolkning är det som främst drar ner kommunens placering i totalrankningen av Sveriges täta kommuner.
  • Nora är den högst rankade täta kommunen i Örebro län inom näringsliv.

Historisk utveckling

Attraktivitet53 / 131

Inrikes flyttnetto
6,7 personer/tusen invånare

Antal inflyttade, minus antal utflyttade, per 1 000 invånare i genomsnitt för perioden 2012–2016. Här ingår endast inrikes flyttningar.

Skola82 / 131

Utveckling av andel med gymnasiebehörighet
−1,7 procentenheter

Här jämförs ett genomsnitt av årskullarna som gått ut nionde klass åren 2011–2013 respektive 2014–2016. Högre tal är bättre.

Kommunalt resultat95 / 131

Kommunens resultat per invånare
828 kr/invånare

Det genomsnittliga ekonomiska resultatet per invånare för perioden 2012–2016.

Näringsliv53 / 131

Antal bolag per 1 000 invånare
57,0 bolag/tusen invånare

Genomsnitt av perioden 2013–2015.

Kultur84 / 131

Kulturkostnader per invånare
933 kr/invånare

Avser stöd till studieorganisationer, allmän kulturverksamhet, bibliotek samt musik- och kulturskola. Genomsnitt av perioden 2011–2015.

Framtidsfaktorer

Soliditet43 / 131

Kommunens soliditet
55,6 procent

Kommunens soliditet är ett nyckeltal som avspeglar på den långsiktiga betalningsförmågan.

Förbindelser121 / 131

Andel positiva svar i näringslivsenkät
19 procent

Andel företagare som svarat bra, mycket bra eller utmärkt på frågan hur vägnätet, tåg- och flygförbindelserna är i kommunen (enligt Svenskt Näringslivs ”företagsklimat” 2016).

Företagsamhet107 / 131

Självförsörjningskvot
0,66

Lönesumman för dagbefolkningen delat med lönesumman för nattbefolkningen 2015. En hög kvot betyder att många arbetar i kommunen.

Utbildningsnivå65 / 131

Andel med eftergymnasial utbildning
32 procent

Andel av invånarna i åldern 25–64 år med eftergymnasial utbildning 2015.

Demografi130 / 131

Försörjningskvot
1,93

Antal personer i befolkningen det går på varje person i arbetsför ålder 2016.

Jämför Nora med andra kommuner

Täta kommuner i Örebro län