Nordanstigs kommun

111 / 130

−29 placeringar

av landets landsbygdskommuner

Historisk utveckling

Attraktivitet76 / 130

Inrikes flyttnetto
−36,3 personer/tusen invånare

Antal inflyttade, minus antal utflyttade, per 1 000 invånare i genomsnitt för perioden 2012–2016. Här ingår endast inrikes flyttningar.

Skola46 / 130

Utveckling av andel med gymnasiebehörighet
0,4 procentenheter

Här jämförs ett genomsnitt av årskullarna som gått ut nionde klass åren 2011–2013 respektive 2014–2016. Högre tal är bättre.

Kommunalt resultat64 / 130

Kommunens resultat per invånare
1 057 kr/invånare

Det genomsnittliga ekonomiska resultatet per invånare för perioden 2012–2016.

Näringsliv45 / 130

Antal bolag per 1 000 invånare
80,4 bolag/tusen invånare

Genomsnitt av perioden 2013–2015.

Kultur130 / 130

Kulturkostnader per invånare
468 kr/invånare

Avser stöd till studieorganisationer, allmän kulturverksamhet, bibliotek samt musik- och kulturskola. Genomsnitt av perioden 2011–2015.

Framtidsfaktorer

Soliditet88 / 130

Kommunens soliditet
40,0 procent

Kommunens soliditet är ett nyckeltal som avspeglar på den långsiktiga betalningsförmågan.

Förbindelser71 / 130

Andel positiva svar i näringslivsenkät
26 procent

Andel företagare som svarat bra, mycket bra eller utmärkt på frågan hur vägnätet, tåg- och flygförbindelserna är i kommunen (enligt Svenskt Näringslivs ”företagsklimat” 2016).

Företagsamhet107 / 130

Självförsörjningskvot
0,68

Lönesumman för dagbefolkningen delat med lönesumman för nattbefolkningen 2015. En hög kvot betyder att många arbetar i kommunen.

Utbildningsnivå99 / 130

Andel med eftergymnasial utbildning
23 procent

Andel av invånarna i åldern 25–64 år med eftergymnasial utbildning 2015.

Demografi68 / 130

Försörjningskvot
1,89

Antal personer i befolkningen det går på varje person i arbetsför ålder 2016.

Jämför Nordanstig med andra kommuner

Landsbygdskommuner i Gävleborgs län