Nordmalings kommun

66 / 130

−42 placeringar

av landets landsbygdskommuner

  • Nordmaling är rankad 66 bland landets landsbygdskommuner (där landsbygdskommuner är en av tre kommungrupper, jämte storstadskommuner och täta kommuner).
  • Kommunens placering i totalrankningen dras upp av goda kommunikationer och ner av låga stöd till kulturlivet.
  • Nordmaling är den högst rankade landsbygdskommunen i Västerbottens län inom förbindelser.

Historisk utveckling

Attraktivitet30 / 130

Inrikes flyttnetto
0,8 personer/tusen invånare

Antal inflyttade, minus antal utflyttade, per 1 000 invånare i genomsnitt för perioden 2012–2016. Här ingår endast inrikes flyttningar.

Skola21 / 130

Utveckling av andel med gymnasiebehörighet
3,9 procentenheter

Här jämförs ett genomsnitt av årskullarna som gått ut nionde klass åren 2011–2013 respektive 2014–2016. Högre tal är bättre.

Kommunalt resultat92 / 130

Kommunens resultat per invånare
775 kr/invånare

Det genomsnittliga ekonomiska resultatet per invånare för perioden 2012–2016.

Näringsliv85 / 130

Antal bolag per 1 000 invånare
66,7 bolag/tusen invånare

Genomsnitt av perioden 2013–2015.

Kultur115 / 130

Kulturkostnader per invånare
735 kr/invånare

Avser stöd till studieorganisationer, allmän kulturverksamhet, bibliotek samt musik- och kulturskola. Genomsnitt av perioden 2011–2015.

Framtidsfaktorer

Soliditet79 / 130

Kommunens soliditet
43,0 procent

Kommunens soliditet är ett nyckeltal som avspeglar på den långsiktiga betalningsförmågan.

Förbindelser5 / 130

Andel positiva svar i näringslivsenkät
67 procent

Andel företagare som svarat bra, mycket bra eller utmärkt på frågan hur vägnätet, tåg- och flygförbindelserna är i kommunen (enligt Svenskt Näringslivs ”företagsklimat” 2016).

Företagsamhet108 / 130

Självförsörjningskvot
0,68

Lönesumman för dagbefolkningen delat med lönesumman för nattbefolkningen 2015. En hög kvot betyder att många arbetar i kommunen.

Utbildningsnivå65 / 130

Andel med eftergymnasial utbildning
25 procent

Andel av invånarna i åldern 25–64 år med eftergymnasial utbildning 2015.

Demografi104 / 130

Försörjningskvot
1,95

Antal personer i befolkningen det går på varje person i arbetsför ålder 2016.

Jämför Nordmaling med andra kommuner

Landsbygdskommuner i Västerbottens län