Norrköpings kommun

36 / 131

−14 placeringar

av landets täta kommuner

  • Norrköping är den 36:e högst rankade täta kommunen (där täta kommuner är en av tre kommungrupper, jämte landsbygdskommuner och storstadskommuner).
  • Goda kommunikationer och en ung befolkning är det som främst lyfter kommunens placering i totalrankningen av Sveriges täta kommuner.
  • Norrköping är den högst rankade täta kommunen i Östergötlands län inom kultur.

Historisk utveckling

Attraktivitet49 / 131

Inrikes flyttnetto
8,2 personer/tusen invånare

Antal inflyttade, minus antal utflyttade, per 1 000 invånare i genomsnitt för perioden 2012–2016. Här ingår endast inrikes flyttningar.

Skola104 / 131

Utveckling av andel med gymnasiebehörighet
−3,2 procentenheter

Här jämförs ett genomsnitt av årskullarna som gått ut nionde klass åren 2011–2013 respektive 2014–2016. Högre tal är bättre.

Kommunalt resultat71 / 131

Kommunens resultat per invånare
1 068 kr/invånare

Det genomsnittliga ekonomiska resultatet per invånare för perioden 2012–2016.

Näringsliv107 / 131

Antal bolag per 1 000 invånare
46,3 bolag/tusen invånare

Genomsnitt av perioden 2013–2015.

Kultur18 / 131

Kulturkostnader per invånare
1 257 kr/invånare

Avser stöd till studieorganisationer, allmän kulturverksamhet, bibliotek samt musik- och kulturskola. Genomsnitt av perioden 2011–2015.

Framtidsfaktorer

Soliditet93 / 131

Kommunens soliditet
38,8 procent

Kommunens soliditet är ett nyckeltal som avspeglar på den långsiktiga betalningsförmågan.

Förbindelser41 / 131

Andel positiva svar i näringslivsenkät
56 procent

Andel företagare som svarat bra, mycket bra eller utmärkt på frågan hur vägnätet, tåg- och flygförbindelserna är i kommunen (enligt Svenskt Näringslivs ”företagsklimat” 2016).

Företagsamhet44 / 131

Självförsörjningskvot
1,00

Lönesumman för dagbefolkningen delat med lönesumman för nattbefolkningen 2015. En hög kvot betyder att många arbetar i kommunen.

Utbildningsnivå42 / 131

Andel med eftergymnasial utbildning
37 procent

Andel av invånarna i åldern 25–64 år med eftergymnasial utbildning 2015.

Demografi11 / 131

Försörjningskvot
1,74

Antal personer i befolkningen det går på varje person i arbetsför ålder 2016.

Jämför Norrköping med andra kommuner

Täta kommuner i Östergötlands län