Norrtälje kommun

57 / 130

+9 placeringar

av landets landsbygdskommuner

  • Norrtälje är den 57:e högst rankade landsbygdskommunen (där landsbygdskommuner är en av tre kommungrupper, jämte storstadskommuner och täta kommuner).
  • Kommunens placering i totalrankningen dras upp av en hög attraktivitet och ner av en dålig kommunal soliditet.

Historisk utveckling

Attraktivitet5 / 130

Inrikes flyttnetto
36,8 personer/tusen invånare

Antal inflyttade, minus antal utflyttade, per 1 000 invånare i genomsnitt för perioden 2012–2016. Här ingår endast inrikes flyttningar.

Skola25 / 130

Utveckling av andel med gymnasiebehörighet
3,1 procentenheter

Här jämförs ett genomsnitt av årskullarna som gått ut nionde klass åren 2011–2013 respektive 2014–2016. Högre tal är bättre.

Kommunalt resultat54 / 130

Kommunens resultat per invånare
1 242 kr/invånare

Det genomsnittliga ekonomiska resultatet per invånare för perioden 2012–2016.

Näringsliv51 / 130

Antal bolag per 1 000 invånare
78,7 bolag/tusen invånare

Genomsnitt av perioden 2013–2015.

Kultur76 / 130

Kulturkostnader per invånare
945 kr/invånare

Avser stöd till studieorganisationer, allmän kulturverksamhet, bibliotek samt musik- och kulturskola. Genomsnitt av perioden 2011–2015.

Framtidsfaktorer

Soliditet114 / 130

Kommunens soliditet
29,1 procent

Kommunens soliditet är ett nyckeltal som avspeglar på den långsiktiga betalningsförmågan.

Förbindelser58 / 130

Andel positiva svar i näringslivsenkät
31 procent

Andel företagare som svarat bra, mycket bra eller utmärkt på frågan hur vägnätet, tåg- och flygförbindelserna är i kommunen (enligt Svenskt Näringslivs ”företagsklimat” 2016).

Företagsamhet97 / 130

Självförsörjningskvot
0,72

Lönesumman för dagbefolkningen delat med lönesumman för nattbefolkningen 2015. En hög kvot betyder att många arbetar i kommunen.

Utbildningsnivå43 / 130

Andel med eftergymnasial utbildning
28 procent

Andel av invånarna i åldern 25–64 år med eftergymnasial utbildning 2015.

Demografi38 / 130

Försörjningskvot
1,86

Antal personer i befolkningen det går på varje person i arbetsför ålder 2016.

Jämför Norrtälje med andra kommuner

Landsbygdskommuner i Stockholms län

  • 1 / 1Norrtälje