Orsa kommun

23 / 130

−10 placeringar

av landets landsbygdskommuner

  • Orsa är den 23:e högst rankade landsbygdskommunen (där landsbygdskommuner är en av tre kommungrupper, jämte storstadskommuner och täta kommuner).
  • Goda skolresultat och en hög attraktivitet är det som främst lyfter kommunens placering i totalrankningen av Sveriges landsbygdskommuner.
  • Orsa är den högst rankade landsbygdskommunen i Dalarnas län inom skola och kultur.

Historisk utveckling

Attraktivitet44 / 130

Inrikes flyttnetto
−9,9 personer/tusen invånare

Antal inflyttade, minus antal utflyttade, per 1 000 invånare i genomsnitt för perioden 2012–2016. Här ingår endast inrikes flyttningar.

Skola9 / 130

Utveckling av andel med gymnasiebehörighet
8,1 procentenheter

Här jämförs ett genomsnitt av årskullarna som gått ut nionde klass åren 2011–2013 respektive 2014–2016. Högre tal är bättre.

Kommunalt resultat75 / 130

Kommunens resultat per invånare
986 kr/invånare

Det genomsnittliga ekonomiska resultatet per invånare för perioden 2012–2016.

Näringsliv80 / 130

Antal bolag per 1 000 invånare
68,1 bolag/tusen invånare

Genomsnitt av perioden 2013–2015.

Kultur3 / 130

Kulturkostnader per invånare
1 592 kr/invånare

Avser stöd till studieorganisationer, allmän kulturverksamhet, bibliotek samt musik- och kulturskola. Genomsnitt av perioden 2011–2015.

Framtidsfaktorer

Soliditet36 / 130

Kommunens soliditet
57,8 procent

Kommunens soliditet är ett nyckeltal som avspeglar på den långsiktiga betalningsförmågan.

Förbindelser91 / 130

Andel positiva svar i näringslivsenkät
19 procent

Andel företagare som svarat bra, mycket bra eller utmärkt på frågan hur vägnätet, tåg- och flygförbindelserna är i kommunen (enligt Svenskt Näringslivs ”företagsklimat” 2016).

Företagsamhet95 / 130

Självförsörjningskvot
0,74

Lönesumman för dagbefolkningen delat med lönesumman för nattbefolkningen 2015. En hög kvot betyder att många arbetar i kommunen.

Utbildningsnivå57 / 130

Andel med eftergymnasial utbildning
26 procent

Andel av invånarna i åldern 25–64 år med eftergymnasial utbildning 2015.

Demografi39 / 130

Försörjningskvot
1,87

Antal personer i befolkningen det går på varje person i arbetsför ålder 2016.

Jämför Orsa med andra kommuner

Landsbygdskommuner i Dalarnas län