Osby kommun

72 / 131

+20 placeringar

av landets täta kommuner

  • Osby är rankad 72 bland landets täta kommuner (där täta kommuner är en av tre kommungrupper, jämte landsbygdskommuner och storstadskommuner).
  • Kommunens placering i totalrankningen dras upp av goda kommunikationer och ner av en dålig kommunal resultaträkning.
  • Osby är den lägst rankade täta kommunen i Skåne län inom demografi.

Historisk utveckling

Attraktivitet67 / 131

Inrikes flyttnetto
0,9 personer/tusen invånare

Antal inflyttade, minus antal utflyttade, per 1 000 invånare i genomsnitt för perioden 2012–2016. Här ingår endast inrikes flyttningar.

Skola99 / 131

Utveckling av andel med gymnasiebehörighet
−3,0 procentenheter

Här jämförs ett genomsnitt av årskullarna som gått ut nionde klass åren 2011–2013 respektive 2014–2016. Högre tal är bättre.

Kommunalt resultat126 / 131

Kommunens resultat per invånare
−239 kr/invånare

Det genomsnittliga ekonomiska resultatet per invånare för perioden 2012–2016.

Näringsliv24 / 131

Antal bolag per 1 000 invånare
65,6 bolag/tusen invånare

Genomsnitt av perioden 2013–2015.

Kultur43 / 131

Kulturkostnader per invånare
1 118 kr/invånare

Avser stöd till studieorganisationer, allmän kulturverksamhet, bibliotek samt musik- och kulturskola. Genomsnitt av perioden 2011–2015.

Framtidsfaktorer

Soliditet45 / 131

Kommunens soliditet
55,3 procent

Kommunens soliditet är ett nyckeltal som avspeglar på den långsiktiga betalningsförmågan.

Förbindelser17 / 131

Andel positiva svar i näringslivsenkät
65 procent

Andel företagare som svarat bra, mycket bra eller utmärkt på frågan hur vägnätet, tåg- och flygförbindelserna är i kommunen (enligt Svenskt Näringslivs ”företagsklimat” 2016).

Företagsamhet94 / 131

Självförsörjningskvot
0,74

Lönesumman för dagbefolkningen delat med lönesumman för nattbefolkningen 2015. En hög kvot betyder att många arbetar i kommunen.

Utbildningsnivå112 / 131

Andel med eftergymnasial utbildning
26 procent

Andel av invånarna i åldern 25–64 år med eftergymnasial utbildning 2015.

Demografi120 / 131

Försörjningskvot
1,91

Antal personer i befolkningen det går på varje person i arbetsför ålder 2016.

Jämför Osby med andra kommuner

Täta kommuner i Skåne län