Oskarshamns kommun

95 / 131

+24 placeringar

av landets täta kommuner

  • Oskarshamn är rankad 95 bland landets täta kommuner (där täta kommuner är en av tre kommungrupper, jämte landsbygdskommuner och storstadskommuner).
  • Dåliga kommunikationer och en dålig kommunal resultaträkning är det som främst drar ner kommunens placering i totalrankningen av Sveriges täta kommuner.
  • Oskarshamn är den högst rankade täta kommunen i Kalmar län inom soliditet och företagsamhet.

Historisk utveckling

Attraktivitet108 / 131

Inrikes flyttnetto
−21,9 personer/tusen invånare

Antal inflyttade, minus antal utflyttade, per 1 000 invånare i genomsnitt för perioden 2012–2016. Här ingår endast inrikes flyttningar.

Skola56 / 131

Utveckling av andel med gymnasiebehörighet
−0,0 procentenheter

Här jämförs ett genomsnitt av årskullarna som gått ut nionde klass åren 2011–2013 respektive 2014–2016. Högre tal är bättre.

Kommunalt resultat129 / 131

Kommunens resultat per invånare
−1 198 kr/invånare

Det genomsnittliga ekonomiska resultatet per invånare för perioden 2012–2016.

Näringsliv98 / 131

Antal bolag per 1 000 invånare
48,9 bolag/tusen invånare

Genomsnitt av perioden 2013–2015.

Kultur40 / 131

Kulturkostnader per invånare
1 134 kr/invånare

Avser stöd till studieorganisationer, allmän kulturverksamhet, bibliotek samt musik- och kulturskola. Genomsnitt av perioden 2011–2015.

Framtidsfaktorer

Soliditet17 / 131

Kommunens soliditet
66,7 procent

Kommunens soliditet är ett nyckeltal som avspeglar på den långsiktiga betalningsförmågan.

Förbindelser131 / 131

Andel positiva svar i näringslivsenkät
4 procent

Andel företagare som svarat bra, mycket bra eller utmärkt på frågan hur vägnätet, tåg- och flygförbindelserna är i kommunen (enligt Svenskt Näringslivs ”företagsklimat” 2016).

Företagsamhet10 / 131

Självförsörjningskvot
1,17

Lönesumman för dagbefolkningen delat med lönesumman för nattbefolkningen 2015. En hög kvot betyder att många arbetar i kommunen.

Utbildningsnivå67 / 131

Andel med eftergymnasial utbildning
32 procent

Andel av invånarna i åldern 25–64 år med eftergymnasial utbildning 2015.

Demografi65 / 131

Försörjningskvot
1,84

Antal personer i befolkningen det går på varje person i arbetsför ålder 2016.

Jämför Oskarshamn med andra kommuner

Täta kommuner i Kalmar län