Ovanåkers kommun

60 / 130

+57 placeringar

av landets landsbygdskommuner

  • Ovanåker är den 60:e högst rankade landsbygdskommunen (där landsbygdskommuner är en av tre kommungrupper, jämte storstadskommuner och täta kommuner).
  • Kommunens placering i totalrankningen dras upp av en god kommunal soliditet och ner av dåliga kommunikationer.
  • Ovanåker är den högst rankade landsbygdskommunen i Gävleborgs län inom soliditet.

Historisk utveckling

Attraktivitet64 / 130

Inrikes flyttnetto
−24,9 personer/tusen invånare

Antal inflyttade, minus antal utflyttade, per 1 000 invånare i genomsnitt för perioden 2012–2016. Här ingår endast inrikes flyttningar.

Skola99 / 130

Utveckling av andel med gymnasiebehörighet
−5,7 procentenheter

Här jämförs ett genomsnitt av årskullarna som gått ut nionde klass åren 2011–2013 respektive 2014–2016. Högre tal är bättre.

Kommunalt resultat30 / 130

Kommunens resultat per invånare
1 670 kr/invånare

Det genomsnittliga ekonomiska resultatet per invånare för perioden 2012–2016.

Näringsliv63 / 130

Antal bolag per 1 000 invånare
72,7 bolag/tusen invånare

Genomsnitt av perioden 2013–2015.

Kultur73 / 130

Kulturkostnader per invånare
951 kr/invånare

Avser stöd till studieorganisationer, allmän kulturverksamhet, bibliotek samt musik- och kulturskola. Genomsnitt av perioden 2011–2015.

Framtidsfaktorer

Soliditet8 / 130

Kommunens soliditet
69,6 procent

Kommunens soliditet är ett nyckeltal som avspeglar på den långsiktiga betalningsförmågan.

Förbindelser106 / 130

Andel positiva svar i näringslivsenkät
15 procent

Andel företagare som svarat bra, mycket bra eller utmärkt på frågan hur vägnätet, tåg- och flygförbindelserna är i kommunen (enligt Svenskt Näringslivs ”företagsklimat” 2016).

Företagsamhet20 / 130

Självförsörjningskvot
1,00

Lönesumman för dagbefolkningen delat med lönesumman för nattbefolkningen 2015. En hög kvot betyder att många arbetar i kommunen.

Utbildningsnivå92 / 130

Andel med eftergymnasial utbildning
23 procent

Andel av invånarna i åldern 25–64 år med eftergymnasial utbildning 2015.

Demografi80 / 130

Försörjningskvot
1,91

Antal personer i befolkningen det går på varje person i arbetsför ålder 2016.

Jämför Ovanåker med andra kommuner

Landsbygdskommuner i Gävleborgs län