Partille kommun

19 / 29

−2 placeringar

av landets storstadskommuner

  • Partille är rankad 19 bland landets storstadskommuner (där storstadskommuner är en av tre kommungrupper, jämte landsbygdskommuner och täta kommuner).
  • Kommunens placering i totalrankningen dras upp av goda kommunikationer och ner av en dålig kommunal resultaträkning.
  • Partille är den högst rankade storstadskommunen i Västra Götalands län inom förbindelser.

Historisk utveckling

Attraktivitet18 / 29

Inrikes flyttnetto
13,3 personer/tusen invånare

Antal inflyttade, minus antal utflyttade, per 1 000 invånare i genomsnitt för perioden 2012–2016. Här ingår endast inrikes flyttningar.

Skola20 / 29

Utveckling av andel med gymnasiebehörighet
0,6 procentenheter

Här jämförs ett genomsnitt av årskullarna som gått ut nionde klass åren 2011–2013 respektive 2014–2016. Högre tal är bättre.

Kommunalt resultat24 / 29

Kommunens resultat per invånare
880 kr/invånare

Det genomsnittliga ekonomiska resultatet per invånare för perioden 2012–2016.

Näringsliv25 / 29

Antal bolag per 1 000 invånare
45,1 bolag/tusen invånare

Genomsnitt av perioden 2013–2015.

Kultur13 / 29

Kulturkostnader per invånare
916 kr/invånare

Avser stöd till studieorganisationer, allmän kulturverksamhet, bibliotek samt musik- och kulturskola. Genomsnitt av perioden 2011–2015.

Framtidsfaktorer

Soliditet10 / 29

Kommunens soliditet
60,9 procent

Kommunens soliditet är ett nyckeltal som avspeglar på den långsiktiga betalningsförmågan.

Förbindelser7 / 29

Andel positiva svar i näringslivsenkät
63 procent

Andel företagare som svarat bra, mycket bra eller utmärkt på frågan hur vägnätet, tåg- och flygförbindelserna är i kommunen (enligt Svenskt Näringslivs ”företagsklimat” 2016).

Företagsamhet19 / 29

Självförsörjningskvot
0,54

Lönesumman för dagbefolkningen delat med lönesumman för nattbefolkningen 2015. En hög kvot betyder att många arbetar i kommunen.

Utbildningsnivå13 / 29

Andel med eftergymnasial utbildning
49 procent

Andel av invånarna i åldern 25–64 år med eftergymnasial utbildning 2015.

Demografi17 / 29

Försörjningskvot
1,76

Antal personer i befolkningen det går på varje person i arbetsför ålder 2016.