Rättviks kommun

36 / 130

−33 placeringar

av landets landsbygdskommuner

  • Rättvik är den 36:e högst rankade landsbygdskommunen (där landsbygdskommuner är en av tre kommungrupper, jämte storstadskommuner och täta kommuner).
  • En hög attraktivitet och goda skolresultat är det som främst lyfter kommunens placering i totalrankningen av Sveriges landsbygdskommuner.
  • Rättvik är den högst rankade landsbygdskommunen i Dalarnas län inom attraktivitet.

Historisk utveckling

Attraktivitet13 / 130

Inrikes flyttnetto
14,5 personer/tusen invånare

Antal inflyttade, minus antal utflyttade, per 1 000 invånare i genomsnitt för perioden 2012–2016. Här ingår endast inrikes flyttningar.

Skola39 / 130

Utveckling av andel med gymnasiebehörighet
1,0 procentenheter

Här jämförs ett genomsnitt av årskullarna som gått ut nionde klass åren 2011–2013 respektive 2014–2016. Högre tal är bättre.

Kommunalt resultat96 / 130

Kommunens resultat per invånare
696 kr/invånare

Det genomsnittliga ekonomiska resultatet per invånare för perioden 2012–2016.

Näringsliv34 / 130

Antal bolag per 1 000 invånare
85,3 bolag/tusen invånare

Genomsnitt av perioden 2013–2015.

Kultur20 / 130

Kulturkostnader per invånare
1 228 kr/invånare

Avser stöd till studieorganisationer, allmän kulturverksamhet, bibliotek samt musik- och kulturskola. Genomsnitt av perioden 2011–2015.

Framtidsfaktorer

Soliditet63 / 130

Kommunens soliditet
49,7 procent

Kommunens soliditet är ett nyckeltal som avspeglar på den långsiktiga betalningsförmågan.

Förbindelser43 / 130

Andel positiva svar i näringslivsenkät
38 procent

Andel företagare som svarat bra, mycket bra eller utmärkt på frågan hur vägnätet, tåg- och flygförbindelserna är i kommunen (enligt Svenskt Näringslivs ”företagsklimat” 2016).

Företagsamhet92 / 130

Självförsörjningskvot
0,74

Lönesumman för dagbefolkningen delat med lönesumman för nattbefolkningen 2015. En hög kvot betyder att många arbetar i kommunen.

Utbildningsnivå23 / 130

Andel med eftergymnasial utbildning
30 procent

Andel av invånarna i åldern 25–64 år med eftergymnasial utbildning 2015.

Demografi125 / 130

Försörjningskvot
2,01

Antal personer i befolkningen det går på varje person i arbetsför ålder 2016.

Jämför Rättvik med andra kommuner

Landsbygdskommuner i Dalarnas län