Söderhamns kommun

45 / 130

+44 placeringar

av landets landsbygdskommuner

  • Söderhamn är den 45:e högst rankade landsbygdskommunen (där landsbygdskommuner är en av tre kommungrupper, jämte storstadskommuner och täta kommuner).
  • Kommunens placering i totalrankningen dras upp av goda kommunikationer och ner av ett lågt antal företag per invånare.
  • Söderhamn är den högst rankade landsbygdskommunen i Gävleborgs län inom förbindelser.

Historisk utveckling

Attraktivitet94 / 130

Inrikes flyttnetto
−51,5 personer/tusen invånare

Antal inflyttade, minus antal utflyttade, per 1 000 invånare i genomsnitt för perioden 2012–2016. Här ingår endast inrikes flyttningar.

Skola22 / 130

Utveckling av andel med gymnasiebehörighet
3,8 procentenheter

Här jämförs ett genomsnitt av årskullarna som gått ut nionde klass åren 2011–2013 respektive 2014–2016. Högre tal är bättre.

Kommunalt resultat90 / 130

Kommunens resultat per invånare
810 kr/invånare

Det genomsnittliga ekonomiska resultatet per invånare för perioden 2012–2016.

Näringsliv117 / 130

Antal bolag per 1 000 invånare
56,3 bolag/tusen invånare

Genomsnitt av perioden 2013–2015.

Kultur32 / 130

Kulturkostnader per invånare
1 175 kr/invånare

Avser stöd till studieorganisationer, allmän kulturverksamhet, bibliotek samt musik- och kulturskola. Genomsnitt av perioden 2011–2015.

Framtidsfaktorer

Soliditet100 / 130

Kommunens soliditet
35,2 procent

Kommunens soliditet är ett nyckeltal som avspeglar på den långsiktiga betalningsförmågan.

Förbindelser11 / 130

Andel positiva svar i näringslivsenkät
65 procent

Andel företagare som svarat bra, mycket bra eller utmärkt på frågan hur vägnätet, tåg- och flygförbindelserna är i kommunen (enligt Svenskt Näringslivs ”företagsklimat” 2016).

Företagsamhet44 / 130

Självförsörjningskvot
0,92

Lönesumman för dagbefolkningen delat med lönesumman för nattbefolkningen 2015. En hög kvot betyder att många arbetar i kommunen.

Utbildningsnivå60 / 130

Andel med eftergymnasial utbildning
26 procent

Andel av invånarna i åldern 25–64 år med eftergymnasial utbildning 2015.

Demografi64 / 130

Försörjningskvot
1,89

Antal personer i befolkningen det går på varje person i arbetsför ålder 2016.

Jämför Söderhamn med andra kommuner

Landsbygdskommuner i Gävleborgs län