Söderköpings kommun

104 / 131

−5 placeringar

av landets täta kommuner

Historisk utveckling

Attraktivitet22 / 131

Inrikes flyttnetto
18,4 personer/tusen invånare

Antal inflyttade, minus antal utflyttade, per 1 000 invånare i genomsnitt för perioden 2012–2016. Här ingår endast inrikes flyttningar.

Skola14 / 131

Utveckling av andel med gymnasiebehörighet
2,9 procentenheter

Här jämförs ett genomsnitt av årskullarna som gått ut nionde klass åren 2011–2013 respektive 2014–2016. Högre tal är bättre.

Kommunalt resultat72 / 131

Kommunens resultat per invånare
1 055 kr/invånare

Det genomsnittliga ekonomiska resultatet per invånare för perioden 2012–2016.

Näringsliv17 / 131

Antal bolag per 1 000 invånare
68,8 bolag/tusen invånare

Genomsnitt av perioden 2013–2015.

Kultur59 / 131

Kulturkostnader per invånare
1 060 kr/invånare

Avser stöd till studieorganisationer, allmän kulturverksamhet, bibliotek samt musik- och kulturskola. Genomsnitt av perioden 2011–2015.

Framtidsfaktorer

Soliditet125 / 131

Kommunens soliditet
25,4 procent

Kommunens soliditet är ett nyckeltal som avspeglar på den långsiktiga betalningsförmågan.

Förbindelser104 / 131

Andel positiva svar i näringslivsenkät
25 procent

Andel företagare som svarat bra, mycket bra eller utmärkt på frågan hur vägnätet, tåg- och flygförbindelserna är i kommunen (enligt Svenskt Näringslivs ”företagsklimat” 2016).

Företagsamhet115 / 131

Självförsörjningskvot
0,57

Lönesumman för dagbefolkningen delat med lönesumman för nattbefolkningen 2015. En hög kvot betyder att många arbetar i kommunen.

Utbildningsnivå61 / 131

Andel med eftergymnasial utbildning
33 procent

Andel av invånarna i åldern 25–64 år med eftergymnasial utbildning 2015.

Demografi112 / 131

Försörjningskvot
1,89

Antal personer i befolkningen det går på varje person i arbetsför ålder 2016.

Jämför Söderköping med andra kommuner

Täta kommuner i Östergötlands län