Södertälje kommun

23 / 29

+6 placeringar

av landets storstadskommuner

  • Södertälje är rankad 23 bland landets storstadskommuner (där storstadskommuner är en av tre kommungrupper, jämte landsbygdskommuner och täta kommuner).
  • En dålig kommunal soliditet och en låg utbildningsnivå är det som främst drar ner kommunens placering i totalrankningen av Sveriges storstadskommuner.
  • Södertälje är den lägst rankade storstadskommunen i Stockholms län inom soliditet.

Historisk utveckling

Attraktivitet28 / 29

Inrikes flyttnetto
−33,3 personer/tusen invånare

Antal inflyttade, minus antal utflyttade, per 1 000 invånare i genomsnitt för perioden 2012–2016. Här ingår endast inrikes flyttningar.

Skola7 / 29

Utveckling av andel med gymnasiebehörighet
4,2 procentenheter

Här jämförs ett genomsnitt av årskullarna som gått ut nionde klass åren 2011–2013 respektive 2014–2016. Högre tal är bättre.

Kommunalt resultat9 / 29

Kommunens resultat per invånare
1 824 kr/invånare

Det genomsnittliga ekonomiska resultatet per invånare för perioden 2012–2016.

Näringsliv26 / 29

Antal bolag per 1 000 invånare
44,6 bolag/tusen invånare

Genomsnitt av perioden 2013–2015.

Kultur9 / 29

Kulturkostnader per invånare
994 kr/invånare

Avser stöd till studieorganisationer, allmän kulturverksamhet, bibliotek samt musik- och kulturskola. Genomsnitt av perioden 2011–2015.

Framtidsfaktorer

Soliditet29 / 29

Kommunens soliditet
27,0 procent

Kommunens soliditet är ett nyckeltal som avspeglar på den långsiktiga betalningsförmågan.

Förbindelser14 / 29

Andel positiva svar i näringslivsenkät
54 procent

Andel företagare som svarat bra, mycket bra eller utmärkt på frågan hur vägnätet, tåg- och flygförbindelserna är i kommunen (enligt Svenskt Näringslivs ”företagsklimat” 2016).

Företagsamhet7 / 29

Självförsörjningskvot
1,29

Lönesumman för dagbefolkningen delat med lönesumman för nattbefolkningen 2015. En hög kvot betyder att många arbetar i kommunen.

Utbildningsnivå27 / 29

Andel med eftergymnasial utbildning
33 procent

Andel av invånarna i åldern 25–64 år med eftergymnasial utbildning 2015.

Demografi8 / 29

Försörjningskvot
1,68

Antal personer i befolkningen det går på varje person i arbetsför ålder 2016.