Simrishamns kommun

17 / 130

+12 placeringar

av landets landsbygdskommuner

  • Simrishamn är den 17:e högst rankade landsbygdskommunen (där landsbygdskommuner är en av tre kommungrupper, jämte storstadskommuner och täta kommuner).
  • Goda skolresultat och ett stort antal företag per invånare är det som främst lyfter kommunens placering i totalrankningen av Sveriges landsbygdskommuner.
  • Simrishamn är den lägst rankade landsbygdskommunen i Skåne län inom förbindelser och demografi.

Historisk utveckling

Attraktivitet45 / 130

Inrikes flyttnetto
−10,6 personer/tusen invånare

Antal inflyttade, minus antal utflyttade, per 1 000 invånare i genomsnitt för perioden 2012–2016. Här ingår endast inrikes flyttningar.

Skola15 / 130

Utveckling av andel med gymnasiebehörighet
5,7 procentenheter

Här jämförs ett genomsnitt av årskullarna som gått ut nionde klass åren 2011–2013 respektive 2014–2016. Högre tal är bättre.

Kommunalt resultat60 / 130

Kommunens resultat per invånare
1 124 kr/invånare

Det genomsnittliga ekonomiska resultatet per invånare för perioden 2012–2016.

Näringsliv10 / 130

Antal bolag per 1 000 invånare
97,6 bolag/tusen invånare

Genomsnitt av perioden 2013–2015.

Kultur31 / 130

Kulturkostnader per invånare
1 179 kr/invånare

Avser stöd till studieorganisationer, allmän kulturverksamhet, bibliotek samt musik- och kulturskola. Genomsnitt av perioden 2011–2015.

Framtidsfaktorer

Soliditet51 / 130

Kommunens soliditet
53,1 procent

Kommunens soliditet är ett nyckeltal som avspeglar på den långsiktiga betalningsförmågan.

Förbindelser89 / 130

Andel positiva svar i näringslivsenkät
19 procent

Andel företagare som svarat bra, mycket bra eller utmärkt på frågan hur vägnätet, tåg- och flygförbindelserna är i kommunen (enligt Svenskt Näringslivs ”företagsklimat” 2016).

Företagsamhet70 / 130

Självförsörjningskvot
0,85

Lönesumman för dagbefolkningen delat med lönesumman för nattbefolkningen 2015. En hög kvot betyder att många arbetar i kommunen.

Utbildningsnivå11 / 130

Andel med eftergymnasial utbildning
34 procent

Andel av invånarna i åldern 25–64 år med eftergymnasial utbildning 2015.

Demografi126 / 130

Försörjningskvot
2,02

Antal personer i befolkningen det går på varje person i arbetsför ålder 2016.

Jämför Simrishamn med andra kommuner

Landsbygdskommuner i Skåne län