Skellefteå kommun

31 / 131

+23 placeringar

av landets täta kommuner

Historisk utveckling

Attraktivitet118 / 131

Inrikes flyttnetto
−31,7 personer/tusen invånare

Antal inflyttade, minus antal utflyttade, per 1 000 invånare i genomsnitt för perioden 2012–2016. Här ingår endast inrikes flyttningar.

Skola75 / 131

Utveckling av andel med gymnasiebehörighet
−1,2 procentenheter

Här jämförs ett genomsnitt av årskullarna som gått ut nionde klass åren 2011–2013 respektive 2014–2016. Högre tal är bättre.

Kommunalt resultat34 / 131

Kommunens resultat per invånare
1 669 kr/invånare

Det genomsnittliga ekonomiska resultatet per invånare för perioden 2012–2016.

Näringsliv80 / 131

Antal bolag per 1 000 invånare
53,0 bolag/tusen invånare

Genomsnitt av perioden 2013–2015.

Kultur12 / 131

Kulturkostnader per invånare
1 379 kr/invånare

Avser stöd till studieorganisationer, allmän kulturverksamhet, bibliotek samt musik- och kulturskola. Genomsnitt av perioden 2011–2015.

Framtidsfaktorer

Soliditet1 / 131

Kommunens soliditet
84,0 procent

Kommunens soliditet är ett nyckeltal som avspeglar på den långsiktiga betalningsförmågan.

Förbindelser103 / 131

Andel positiva svar i näringslivsenkät
25 procent

Andel företagare som svarat bra, mycket bra eller utmärkt på frågan hur vägnätet, tåg- och flygförbindelserna är i kommunen (enligt Svenskt Näringslivs ”företagsklimat” 2016).

Företagsamhet43 / 131

Självförsörjningskvot
1,00

Lönesumman för dagbefolkningen delat med lönesumman för nattbefolkningen 2015. En hög kvot betyder att många arbetar i kommunen.

Utbildningsnivå45 / 131

Andel med eftergymnasial utbildning
36 procent

Andel av invånarna i åldern 25–64 år med eftergymnasial utbildning 2015.

Demografi52 / 131

Försörjningskvot
1,81

Antal personer i befolkningen det går på varje person i arbetsför ålder 2016.

Jämför Skellefteå med andra kommuner

Täta kommuner i Västerbottens län