Sollefteå kommun

106 / 130

−3 placeringar

av landets landsbygdskommuner

Historisk utveckling

Attraktivitet88 / 130

Inrikes flyttnetto
−47,9 personer/tusen invånare

Antal inflyttade, minus antal utflyttade, per 1 000 invånare i genomsnitt för perioden 2012–2016. Här ingår endast inrikes flyttningar.

Skola62 / 130

Utveckling av andel med gymnasiebehörighet
−1,4 procentenheter

Här jämförs ett genomsnitt av årskullarna som gått ut nionde klass åren 2011–2013 respektive 2014–2016. Högre tal är bättre.

Kommunalt resultat67 / 130

Kommunens resultat per invånare
1 037 kr/invånare

Det genomsnittliga ekonomiska resultatet per invånare för perioden 2012–2016.

Näringsliv67 / 130

Antal bolag per 1 000 invånare
70,8 bolag/tusen invånare

Genomsnitt av perioden 2013–2015.

Kultur69 / 130

Kulturkostnader per invånare
970 kr/invånare

Avser stöd till studieorganisationer, allmän kulturverksamhet, bibliotek samt musik- och kulturskola. Genomsnitt av perioden 2011–2015.

Framtidsfaktorer

Soliditet110 / 130

Kommunens soliditet
31,9 procent

Kommunens soliditet är ett nyckeltal som avspeglar på den långsiktiga betalningsförmågan.

Förbindelser123 / 130

Andel positiva svar i näringslivsenkät
9 procent

Andel företagare som svarat bra, mycket bra eller utmärkt på frågan hur vägnätet, tåg- och flygförbindelserna är i kommunen (enligt Svenskt Näringslivs ”företagsklimat” 2016).

Företagsamhet32 / 130

Självförsörjningskvot
0,96

Lönesumman för dagbefolkningen delat med lönesumman för nattbefolkningen 2015. En hög kvot betyder att många arbetar i kommunen.

Utbildningsnivå44 / 130

Andel med eftergymnasial utbildning
28 procent

Andel av invånarna i åldern 25–64 år med eftergymnasial utbildning 2015.

Demografi85 / 130

Försörjningskvot
1,91

Antal personer i befolkningen det går på varje person i arbetsför ålder 2016.

Jämför Sollefteå med andra kommuner

Landsbygdskommuner i Västernorrlands län