Sollentuna kommun

12 / 29

−8 placeringar

av landets storstadskommuner

  • Sollentuna är den tolfte högst rankade storstadskommunen (där storstadskommuner är en av tre kommungrupper, jämte landsbygdskommuner och täta kommuner).
  • Kommunens placering i totalrankningen dras upp av en god kommunal soliditet och ner av låga stöd till kulturlivet.
  • Sollentuna är den högst rankade storstadskommunen i Stockholms län inom soliditet.

Historisk utveckling

Attraktivitet15 / 29

Inrikes flyttnetto
17,1 personer/tusen invånare

Antal inflyttade, minus antal utflyttade, per 1 000 invånare i genomsnitt för perioden 2012–2016. Här ingår endast inrikes flyttningar.

Skola21 / 29

Utveckling av andel med gymnasiebehörighet
0,3 procentenheter

Här jämförs ett genomsnitt av årskullarna som gått ut nionde klass åren 2011–2013 respektive 2014–2016. Högre tal är bättre.

Kommunalt resultat16 / 29

Kommunens resultat per invånare
1 383 kr/invånare

Det genomsnittliga ekonomiska resultatet per invånare för perioden 2012–2016.

Näringsliv9 / 29

Antal bolag per 1 000 invånare
54,5 bolag/tusen invånare

Genomsnitt av perioden 2013–2015.

Kultur26 / 29

Kulturkostnader per invånare
657 kr/invånare

Avser stöd till studieorganisationer, allmän kulturverksamhet, bibliotek samt musik- och kulturskola. Genomsnitt av perioden 2011–2015.

Framtidsfaktorer

Soliditet2 / 29

Kommunens soliditet
76,6 procent

Kommunens soliditet är ett nyckeltal som avspeglar på den långsiktiga betalningsförmågan.

Förbindelser4 / 29

Andel positiva svar i näringslivsenkät
73 procent

Andel företagare som svarat bra, mycket bra eller utmärkt på frågan hur vägnätet, tåg- och flygförbindelserna är i kommunen (enligt Svenskt Näringslivs ”företagsklimat” 2016).

Företagsamhet18 / 29

Självförsörjningskvot
0,61

Lönesumman för dagbefolkningen delat med lönesumman för nattbefolkningen 2015. En hög kvot betyder att många arbetar i kommunen.

Utbildningsnivå8 / 29

Andel med eftergymnasial utbildning
56 procent

Andel av invånarna i åldern 25–64 år med eftergymnasial utbildning 2015.

Demografi16 / 29

Försörjningskvot
1,75

Antal personer i befolkningen det går på varje person i arbetsför ålder 2016.