Strömstads kommun

46 / 131

+31 placeringar

av landets täta kommuner

  • Strömstad är den 46:e högst rankade täta kommunen (där täta kommuner är en av tre kommungrupper, jämte landsbygdskommuner och storstadskommuner).
  • Kommunens placering i totalrankningen dras upp av ett stort antal företag per invånare och ner av dåliga skolresultat.
  • Strömstad är den högst rankade täta kommunen i Västra Götalands län inom näringsliv.

Historisk utveckling

Attraktivitet29 / 131

Inrikes flyttnetto
16,1 personer/tusen invånare

Antal inflyttade, minus antal utflyttade, per 1 000 invånare i genomsnitt för perioden 2012–2016. Här ingår endast inrikes flyttningar.

Skola127 / 131

Utveckling av andel med gymnasiebehörighet
−8,5 procentenheter

Här jämförs ett genomsnitt av årskullarna som gått ut nionde klass åren 2011–2013 respektive 2014–2016. Högre tal är bättre.

Kommunalt resultat29 / 131

Kommunens resultat per invånare
1 751 kr/invånare

Det genomsnittliga ekonomiska resultatet per invånare för perioden 2012–2016.

Näringsliv3 / 131

Antal bolag per 1 000 invånare
84,9 bolag/tusen invånare

Genomsnitt av perioden 2013–2015.

Kultur98 / 131

Kulturkostnader per invånare
867 kr/invånare

Avser stöd till studieorganisationer, allmän kulturverksamhet, bibliotek samt musik- och kulturskola. Genomsnitt av perioden 2011–2015.

Framtidsfaktorer

Soliditet48 / 131

Kommunens soliditet
55,0 procent

Kommunens soliditet är ett nyckeltal som avspeglar på den långsiktiga betalningsförmågan.

Förbindelser120 / 131

Andel positiva svar i näringslivsenkät
19 procent

Andel företagare som svarat bra, mycket bra eller utmärkt på frågan hur vägnätet, tåg- och flygförbindelserna är i kommunen (enligt Svenskt Näringslivs ”företagsklimat” 2016).

Företagsamhet8 / 131

Självförsörjningskvot
1,20

Lönesumman för dagbefolkningen delat med lönesumman för nattbefolkningen 2015. En hög kvot betyder att många arbetar i kommunen.

Utbildningsnivå99 / 131

Andel med eftergymnasial utbildning
28 procent

Andel av invånarna i åldern 25–64 år med eftergymnasial utbildning 2015.

Demografi35 / 131

Försörjningskvot
1,79

Antal personer i befolkningen det går på varje person i arbetsför ålder 2016.

Jämför Strömstad med andra kommuner

Täta kommuner i Västra Götalands län