Svalövs kommun

83 / 130

−20 placeringar

av landets landsbygdskommuner

  • Svalöv är rankad 83 bland landets landsbygdskommuner (där landsbygdskommuner är en av tre kommungrupper, jämte storstadskommuner och täta kommuner).
  • Kommunens placering i totalrankningen dras upp av en ung befolkning och ner av en låg självförsörjningskvot.
  • Svalöv är den högst rankade landsbygdskommunen i Skåne län inom demografi.

Historisk utveckling

Attraktivitet73 / 130

Inrikes flyttnetto
−33,6 personer/tusen invånare

Antal inflyttade, minus antal utflyttade, per 1 000 invånare i genomsnitt för perioden 2012–2016. Här ingår endast inrikes flyttningar.

Skola23 / 130

Utveckling av andel med gymnasiebehörighet
3,6 procentenheter

Här jämförs ett genomsnitt av årskullarna som gått ut nionde klass åren 2011–2013 respektive 2014–2016. Högre tal är bättre.

Kommunalt resultat97 / 130

Kommunens resultat per invånare
688 kr/invånare

Det genomsnittliga ekonomiska resultatet per invånare för perioden 2012–2016.

Näringsliv84 / 130

Antal bolag per 1 000 invånare
67,1 bolag/tusen invånare

Genomsnitt av perioden 2013–2015.

Kultur120 / 130

Kulturkostnader per invånare
694 kr/invånare

Avser stöd till studieorganisationer, allmän kulturverksamhet, bibliotek samt musik- och kulturskola. Genomsnitt av perioden 2011–2015.

Framtidsfaktorer

Soliditet64 / 130

Kommunens soliditet
49,6 procent

Kommunens soliditet är ett nyckeltal som avspeglar på den långsiktiga betalningsförmågan.

Förbindelser74 / 130

Andel positiva svar i näringslivsenkät
25 procent

Andel företagare som svarat bra, mycket bra eller utmärkt på frågan hur vägnätet, tåg- och flygförbindelserna är i kommunen (enligt Svenskt Näringslivs ”företagsklimat” 2016).

Företagsamhet127 / 130

Självförsörjningskvot
0,51

Lönesumman för dagbefolkningen delat med lönesumman för nattbefolkningen 2015. En hög kvot betyder att många arbetar i kommunen.

Utbildningsnivå19 / 130

Andel med eftergymnasial utbildning
31 procent

Andel av invånarna i åldern 25–64 år med eftergymnasial utbildning 2015.

Demografi3 / 130

Försörjningskvot
1,76

Antal personer i befolkningen det går på varje person i arbetsför ålder 2016.

Jämför Svalöv med andra kommuner

Landsbygdskommuner i Skåne län