Svenljunga kommun

115 / 130

+4 placeringar

av landets landsbygdskommuner

  • Svenljunga är rankad 115 bland landets landsbygdskommuner (där landsbygdskommuner är en av tre kommungrupper, jämte storstadskommuner och täta kommuner).
  • En låg utbildningsnivå och dåliga kommunikationer är det som främst drar ner kommunens placering i totalrankningen av Sveriges landsbygdskommuner.
  • Svenljunga är den lägst rankade landsbygdskommunen i Västra Götalands län inom skola och utbildningsnivå.

Historisk utveckling

Attraktivitet70 / 130

Inrikes flyttnetto
−31,5 personer/tusen invånare

Antal inflyttade, minus antal utflyttade, per 1 000 invånare i genomsnitt för perioden 2012–2016. Här ingår endast inrikes flyttningar.

Skola122 / 130

Utveckling av andel med gymnasiebehörighet
−10,0 procentenheter

Här jämförs ett genomsnitt av årskullarna som gått ut nionde klass åren 2011–2013 respektive 2014–2016. Högre tal är bättre.

Kommunalt resultat112 / 130

Kommunens resultat per invånare
380 kr/invånare

Det genomsnittliga ekonomiska resultatet per invånare för perioden 2012–2016.

Näringsliv56 / 130

Antal bolag per 1 000 invånare
75,7 bolag/tusen invånare

Genomsnitt av perioden 2013–2015.

Kultur72 / 130

Kulturkostnader per invånare
958 kr/invånare

Avser stöd till studieorganisationer, allmän kulturverksamhet, bibliotek samt musik- och kulturskola. Genomsnitt av perioden 2011–2015.

Framtidsfaktorer

Soliditet34 / 130

Kommunens soliditet
58,6 procent

Kommunens soliditet är ett nyckeltal som avspeglar på den långsiktiga betalningsförmågan.

Förbindelser118 / 130

Andel positiva svar i näringslivsenkät
11 procent

Andel företagare som svarat bra, mycket bra eller utmärkt på frågan hur vägnätet, tåg- och flygförbindelserna är i kommunen (enligt Svenskt Näringslivs ”företagsklimat” 2016).

Företagsamhet91 / 130

Självförsörjningskvot
0,74

Lönesumman för dagbefolkningen delat med lönesumman för nattbefolkningen 2015. En hög kvot betyder att många arbetar i kommunen.

Utbildningsnivå125 / 130

Andel med eftergymnasial utbildning
21 procent

Andel av invånarna i åldern 25–64 år med eftergymnasial utbildning 2015.

Demografi48 / 130

Försörjningskvot
1,88

Antal personer i befolkningen det går på varje person i arbetsför ålder 2016.

Jämför Svenljunga med andra kommuner

Landsbygdskommuner i Västra Götalands län