Tanums kommun

20 / 130

−4 placeringar

av landets landsbygdskommuner

  • Tanum är den 20:e högst rankade landsbygdskommunen (där landsbygdskommuner är en av tre kommungrupper, jämte storstadskommuner och täta kommuner).
  • En hög attraktivitet och ett stort antal företag per invånare är det som främst lyfter kommunens placering i totalrankningen av Sveriges landsbygdskommuner.
  • Tanum är den högst rankade landsbygdskommunen i Västra Götalands län inom näringsliv.

Historisk utveckling

Attraktivitet19 / 130

Inrikes flyttnetto
11,9 personer/tusen invånare

Antal inflyttade, minus antal utflyttade, per 1 000 invånare i genomsnitt för perioden 2012–2016. Här ingår endast inrikes flyttningar.

Skola18 / 130

Utveckling av andel med gymnasiebehörighet
4,8 procentenheter

Här jämförs ett genomsnitt av årskullarna som gått ut nionde klass åren 2011–2013 respektive 2014–2016. Högre tal är bättre.

Kommunalt resultat56 / 130

Kommunens resultat per invånare
1 205 kr/invånare

Det genomsnittliga ekonomiska resultatet per invånare för perioden 2012–2016.

Näringsliv5 / 130

Antal bolag per 1 000 invånare
102,8 bolag/tusen invånare

Genomsnitt av perioden 2013–2015.

Kultur59 / 130

Kulturkostnader per invånare
1 012 kr/invånare

Avser stöd till studieorganisationer, allmän kulturverksamhet, bibliotek samt musik- och kulturskola. Genomsnitt av perioden 2011–2015.

Framtidsfaktorer

Soliditet104 / 130

Kommunens soliditet
34,2 procent

Kommunens soliditet är ett nyckeltal som avspeglar på den långsiktiga betalningsförmågan.

Förbindelser65 / 130

Andel positiva svar i näringslivsenkät
28 procent

Andel företagare som svarat bra, mycket bra eller utmärkt på frågan hur vägnätet, tåg- och flygförbindelserna är i kommunen (enligt Svenskt Näringslivs ”företagsklimat” 2016).

Företagsamhet64 / 130

Självförsörjningskvot
0,87

Lönesumman för dagbefolkningen delat med lönesumman för nattbefolkningen 2015. En hög kvot betyder att många arbetar i kommunen.

Utbildningsnivå30 / 130

Andel med eftergymnasial utbildning
29 procent

Andel av invånarna i åldern 25–64 år med eftergymnasial utbildning 2015.

Demografi78 / 130

Försörjningskvot
1,90

Antal personer i befolkningen det går på varje person i arbetsför ålder 2016.

Jämför Tanum med andra kommuner

Landsbygdskommuner i Västra Götalands län