Timrå kommun

119 / 131

−14 placeringar

av landets täta kommuner

  • Timrå är rankad 119 bland landets täta kommuner (där täta kommuner är en av tre kommungrupper, jämte landsbygdskommuner och storstadskommuner).
  • Låga stöd till kulturlivet och en dålig kommunal resultaträkning är det som främst drar ner kommunens placering i totalrankningen av Sveriges täta kommuner.
  • Timrå är den högst rankade täta kommunen i Västernorrlands län inom förbindelser.

Historisk utveckling

Attraktivitet117 / 131

Inrikes flyttnetto
−31,5 personer/tusen invånare

Antal inflyttade, minus antal utflyttade, per 1 000 invånare i genomsnitt för perioden 2012–2016. Här ingår endast inrikes flyttningar.

Skola96 / 131

Utveckling av andel med gymnasiebehörighet
−2,6 procentenheter

Här jämförs ett genomsnitt av årskullarna som gått ut nionde klass åren 2011–2013 respektive 2014–2016. Högre tal är bättre.

Kommunalt resultat94 / 131

Kommunens resultat per invånare
833 kr/invånare

Det genomsnittliga ekonomiska resultatet per invånare för perioden 2012–2016.

Näringsliv110 / 131

Antal bolag per 1 000 invånare
45,7 bolag/tusen invånare

Genomsnitt av perioden 2013–2015.

Kultur120 / 131

Kulturkostnader per invånare
758 kr/invånare

Avser stöd till studieorganisationer, allmän kulturverksamhet, bibliotek samt musik- och kulturskola. Genomsnitt av perioden 2011–2015.

Framtidsfaktorer

Soliditet105 / 131

Kommunens soliditet
35,0 procent

Kommunens soliditet är ett nyckeltal som avspeglar på den långsiktiga betalningsförmågan.

Förbindelser7 / 131

Andel positiva svar i näringslivsenkät
70 procent

Andel företagare som svarat bra, mycket bra eller utmärkt på frågan hur vägnätet, tåg- och flygförbindelserna är i kommunen (enligt Svenskt Näringslivs ”företagsklimat” 2016).

Företagsamhet104 / 131

Självförsörjningskvot
0,67

Lönesumman för dagbefolkningen delat med lönesumman för nattbefolkningen 2015. En hög kvot betyder att många arbetar i kommunen.

Utbildningsnivå103 / 131

Andel med eftergymnasial utbildning
28 procent

Andel av invånarna i åldern 25–64 år med eftergymnasial utbildning 2015.

Demografi78 / 131

Försörjningskvot
1,85

Antal personer i befolkningen det går på varje person i arbetsför ålder 2016.

Jämför Timrå med andra kommuner

Täta kommuner i Västernorrlands län