Tjörns kommun

77 / 130

−28 placeringar

av landets landsbygdskommuner

  • Tjörn är rankad 77 bland landets landsbygdskommuner (där landsbygdskommuner är en av tre kommungrupper, jämte storstadskommuner och täta kommuner).
  • Kommunens placering i totalrankningen dras upp av en hög attraktivitet och ner av en låg självförsörjningskvot.
  • Tjörn är den högst rankade landsbygdskommunen i Västra Götalands län inom utbildningsnivå.

Historisk utveckling

Attraktivitet27 / 130

Inrikes flyttnetto
3,2 personer/tusen invånare

Antal inflyttade, minus antal utflyttade, per 1 000 invånare i genomsnitt för perioden 2012–2016. Här ingår endast inrikes flyttningar.

Skola72 / 130

Utveckling av andel med gymnasiebehörighet
−2,7 procentenheter

Här jämförs ett genomsnitt av årskullarna som gått ut nionde klass åren 2011–2013 respektive 2014–2016. Högre tal är bättre.

Kommunalt resultat45 / 130

Kommunens resultat per invånare
1 477 kr/invånare

Det genomsnittliga ekonomiska resultatet per invånare för perioden 2012–2016.

Näringsliv88 / 130

Antal bolag per 1 000 invånare
66,3 bolag/tusen invånare

Genomsnitt av perioden 2013–2015.

Kultur17 / 130

Kulturkostnader per invånare
1 248 kr/invånare

Avser stöd till studieorganisationer, allmän kulturverksamhet, bibliotek samt musik- och kulturskola. Genomsnitt av perioden 2011–2015.

Framtidsfaktorer

Soliditet101 / 130

Kommunens soliditet
34,9 procent

Kommunens soliditet är ett nyckeltal som avspeglar på den långsiktiga betalningsförmågan.

Förbindelser77 / 130

Andel positiva svar i näringslivsenkät
24 procent

Andel företagare som svarat bra, mycket bra eller utmärkt på frågan hur vägnätet, tåg- och flygförbindelserna är i kommunen (enligt Svenskt Näringslivs ”företagsklimat” 2016).

Företagsamhet128 / 130

Självförsörjningskvot
0,51

Lönesumman för dagbefolkningen delat med lönesumman för nattbefolkningen 2015. En hög kvot betyder att många arbetar i kommunen.

Utbildningsnivå3 / 130

Andel med eftergymnasial utbildning
37 procent

Andel av invånarna i åldern 25–64 år med eftergymnasial utbildning 2015.

Demografi72 / 130

Försörjningskvot
1,90

Antal personer i befolkningen det går på varje person i arbetsför ålder 2016.

Jämför Tjörn med andra kommuner

Landsbygdskommuner i Västra Götalands län