Trollhättans kommun

8 / 131

+23 placeringar

av landets täta kommuner

  • Trollhättan är den åttonde högst rankade täta kommunen (där täta kommuner är en av tre kommungrupper, jämte landsbygdskommuner och storstadskommuner).
  • Goda kommunikationer och en god kommunal soliditet är det som främst lyfter kommunens placering i totalrankningen av Sveriges täta kommuner.
  • Trollhättan är den högst rankade täta kommunen i Västra Götalands län inom förbindelser och kultur.

Historisk utveckling

Attraktivitet95 / 131

Inrikes flyttnetto
−11,7 personer/tusen invånare

Antal inflyttade, minus antal utflyttade, per 1 000 invånare i genomsnitt för perioden 2012–2016. Här ingår endast inrikes flyttningar.

Skola88 / 131

Utveckling av andel med gymnasiebehörighet
−2,2 procentenheter

Här jämförs ett genomsnitt av årskullarna som gått ut nionde klass åren 2011–2013 respektive 2014–2016. Högre tal är bättre.

Kommunalt resultat77 / 131

Kommunens resultat per invånare
995 kr/invånare

Det genomsnittliga ekonomiska resultatet per invånare för perioden 2012–2016.

Näringsliv128 / 131

Antal bolag per 1 000 invånare
39,7 bolag/tusen invånare

Genomsnitt av perioden 2013–2015.

Kultur3 / 131

Kulturkostnader per invånare
1 585 kr/invånare

Avser stöd till studieorganisationer, allmän kulturverksamhet, bibliotek samt musik- och kulturskola. Genomsnitt av perioden 2011–2015.

Framtidsfaktorer

Soliditet23 / 131

Kommunens soliditet
62,6 procent

Kommunens soliditet är ett nyckeltal som avspeglar på den långsiktiga betalningsförmågan.

Förbindelser2 / 131

Andel positiva svar i näringslivsenkät
76 procent

Andel företagare som svarat bra, mycket bra eller utmärkt på frågan hur vägnätet, tåg- och flygförbindelserna är i kommunen (enligt Svenskt Näringslivs ”företagsklimat” 2016).

Företagsamhet19 / 131

Självförsörjningskvot
1,11

Lönesumman för dagbefolkningen delat med lönesumman för nattbefolkningen 2015. En hög kvot betyder att många arbetar i kommunen.

Utbildningsnivå35 / 131

Andel med eftergymnasial utbildning
38 procent

Andel av invånarna i åldern 25–64 år med eftergymnasial utbildning 2015.

Demografi18 / 131

Försörjningskvot
1,75

Antal personer i befolkningen det går på varje person i arbetsför ålder 2016.

Jämför Trollhättan med andra kommuner

Täta kommuner i Västra Götalands län