Tyresö kommun

22 / 29

±0 placeringar

av landets storstadskommuner

Historisk utveckling

Attraktivitet6 / 29

Inrikes flyttnetto
39,0 personer/tusen invånare

Antal inflyttade, minus antal utflyttade, per 1 000 invånare i genomsnitt för perioden 2012–2016. Här ingår endast inrikes flyttningar.

Skola5 / 29

Utveckling av andel med gymnasiebehörighet
4,4 procentenheter

Här jämförs ett genomsnitt av årskullarna som gått ut nionde klass åren 2011–2013 respektive 2014–2016. Högre tal är bättre.

Kommunalt resultat23 / 29

Kommunens resultat per invånare
880 kr/invånare

Det genomsnittliga ekonomiska resultatet per invånare för perioden 2012–2016.

Näringsliv17 / 29

Antal bolag per 1 000 invånare
50,3 bolag/tusen invånare

Genomsnitt av perioden 2013–2015.

Kultur16 / 29

Kulturkostnader per invånare
813 kr/invånare

Avser stöd till studieorganisationer, allmän kulturverksamhet, bibliotek samt musik- och kulturskola. Genomsnitt av perioden 2011–2015.

Framtidsfaktorer

Soliditet24 / 29

Kommunens soliditet
36,6 procent

Kommunens soliditet är ett nyckeltal som avspeglar på den långsiktiga betalningsförmågan.

Förbindelser19 / 29

Andel positiva svar i näringslivsenkät
51 procent

Andel företagare som svarat bra, mycket bra eller utmärkt på frågan hur vägnätet, tåg- och flygförbindelserna är i kommunen (enligt Svenskt Näringslivs ”företagsklimat” 2016).

Företagsamhet24 / 29

Självförsörjningskvot
0,38

Lönesumman för dagbefolkningen delat med lönesumman för nattbefolkningen 2015. En hög kvot betyder att många arbetar i kommunen.

Utbildningsnivå22 / 29

Andel med eftergymnasial utbildning
41 procent

Andel av invånarna i åldern 25–64 år med eftergymnasial utbildning 2015.

Demografi19 / 29

Försörjningskvot
1,77

Antal personer i befolkningen det går på varje person i arbetsför ålder 2016.