Uddevalla kommun

60 / 131

+26 placeringar

av landets täta kommuner

Historisk utveckling

Attraktivitet35 / 131

Inrikes flyttnetto
14,5 personer/tusen invånare

Antal inflyttade, minus antal utflyttade, per 1 000 invånare i genomsnitt för perioden 2012–2016. Här ingår endast inrikes flyttningar.

Skola104 / 131

Utveckling av andel med gymnasiebehörighet
−3,2 procentenheter

Här jämförs ett genomsnitt av årskullarna som gått ut nionde klass åren 2011–2013 respektive 2014–2016. Högre tal är bättre.

Kommunalt resultat40 / 131

Kommunens resultat per invånare
1 605 kr/invånare

Det genomsnittliga ekonomiska resultatet per invånare för perioden 2012–2016.

Näringsliv67 / 131

Antal bolag per 1 000 invånare
54,9 bolag/tusen invånare

Genomsnitt av perioden 2013–2015.

Kultur49 / 131

Kulturkostnader per invånare
1 106 kr/invånare

Avser stöd till studieorganisationer, allmän kulturverksamhet, bibliotek samt musik- och kulturskola. Genomsnitt av perioden 2011–2015.

Framtidsfaktorer

Soliditet113 / 131

Kommunens soliditet
31,8 procent

Kommunens soliditet är ett nyckeltal som avspeglar på den långsiktiga betalningsförmågan.

Förbindelser77 / 131

Andel positiva svar i näringslivsenkät
39 procent

Andel företagare som svarat bra, mycket bra eller utmärkt på frågan hur vägnätet, tåg- och flygförbindelserna är i kommunen (enligt Svenskt Näringslivs ”företagsklimat” 2016).

Företagsamhet66 / 131

Självförsörjningskvot
0,92

Lönesumman för dagbefolkningen delat med lönesumman för nattbefolkningen 2015. En hög kvot betyder att många arbetar i kommunen.

Utbildningsnivå43 / 131

Andel med eftergymnasial utbildning
37 procent

Andel av invånarna i åldern 25–64 år med eftergymnasial utbildning 2015.

Demografi29 / 131

Försörjningskvot
1,79

Antal personer i befolkningen det går på varje person i arbetsför ålder 2016.

Jämför Uddevalla med andra kommuner

Täta kommuner i Västra Götalands län