Upplands Väsby kommun

7 / 29

+6 placeringar

av landets storstadskommuner

  • Upplands Väsby är den sjunde högst rankade storstadskommunen (där storstadskommuner är en av tre kommungrupper, jämte landsbygdskommuner och täta kommuner).
  • En god kommunal resultaträkning och en god kommunal soliditet är det som främst lyfter kommunens placering i totalrankningen av Sveriges storstadskommuner.
  • Upplands Väsby är den högst rankade storstadskommunen i Stockholms län inom kommunalt resultat.

Historisk utveckling

Attraktivitet12 / 29

Inrikes flyttnetto
24,5 personer/tusen invånare

Antal inflyttade, minus antal utflyttade, per 1 000 invånare i genomsnitt för perioden 2012–2016. Här ingår endast inrikes flyttningar.

Skola11 / 29

Utveckling av andel med gymnasiebehörighet
3,3 procentenheter

Här jämförs ett genomsnitt av årskullarna som gått ut nionde klass åren 2011–2013 respektive 2014–2016. Högre tal är bättre.

Kommunalt resultat2 / 29

Kommunens resultat per invånare
4 033 kr/invånare

Det genomsnittliga ekonomiska resultatet per invånare för perioden 2012–2016.

Näringsliv15 / 29

Antal bolag per 1 000 invånare
50,6 bolag/tusen invånare

Genomsnitt av perioden 2013–2015.

Kultur22 / 29

Kulturkostnader per invånare
731 kr/invånare

Avser stöd till studieorganisationer, allmän kulturverksamhet, bibliotek samt musik- och kulturskola. Genomsnitt av perioden 2011–2015.

Framtidsfaktorer

Soliditet6 / 29

Kommunens soliditet
66,4 procent

Kommunens soliditet är ett nyckeltal som avspeglar på den långsiktiga betalningsförmågan.

Förbindelser5 / 29

Andel positiva svar i näringslivsenkät
65 procent

Andel företagare som svarat bra, mycket bra eller utmärkt på frågan hur vägnätet, tåg- och flygförbindelserna är i kommunen (enligt Svenskt Näringslivs ”företagsklimat” 2016).

Företagsamhet13 / 29

Självförsörjningskvot
0,73

Lönesumman för dagbefolkningen delat med lönesumman för nattbefolkningen 2015. En hög kvot betyder att många arbetar i kommunen.

Utbildningsnivå23 / 29

Andel med eftergymnasial utbildning
37 procent

Andel av invånarna i åldern 25–64 år med eftergymnasial utbildning 2015.

Demografi13 / 29

Försörjningskvot
1,70

Antal personer i befolkningen det går på varje person i arbetsför ålder 2016.