Upplands-Bro kommun

18 / 29

+6 placeringar

av landets storstadskommuner

  • Upplands-Bro är rankad 18 bland landets storstadskommuner (där storstadskommuner är en av tre kommungrupper, jämte landsbygdskommuner och täta kommuner).
  • Kommunens placering i totalrankningen dras upp av goda skolresultat och ner av en dålig kommunal resultaträkning.

Historisk utveckling

Attraktivitet3 / 29

Inrikes flyttnetto
42,4 personer/tusen invånare

Antal inflyttade, minus antal utflyttade, per 1 000 invånare i genomsnitt för perioden 2012–2016. Här ingår endast inrikes flyttningar.

Skola3 / 29

Utveckling av andel med gymnasiebehörighet
6,2 procentenheter

Här jämförs ett genomsnitt av årskullarna som gått ut nionde klass åren 2011–2013 respektive 2014–2016. Högre tal är bättre.

Kommunalt resultat26 / 29

Kommunens resultat per invånare
871 kr/invånare

Det genomsnittliga ekonomiska resultatet per invånare för perioden 2012–2016.

Näringsliv24 / 29

Antal bolag per 1 000 invånare
45,8 bolag/tusen invånare

Genomsnitt av perioden 2013–2015.

Kultur19 / 29

Kulturkostnader per invånare
770 kr/invånare

Avser stöd till studieorganisationer, allmän kulturverksamhet, bibliotek samt musik- och kulturskola. Genomsnitt av perioden 2011–2015.

Framtidsfaktorer

Soliditet16 / 29

Kommunens soliditet
47,6 procent

Kommunens soliditet är ett nyckeltal som avspeglar på den långsiktiga betalningsförmågan.

Förbindelser13 / 29

Andel positiva svar i näringslivsenkät
55 procent

Andel företagare som svarat bra, mycket bra eller utmärkt på frågan hur vägnätet, tåg- och flygförbindelserna är i kommunen (enligt Svenskt Näringslivs ”företagsklimat” 2016).

Företagsamhet14 / 29

Självförsörjningskvot
0,69

Lönesumman för dagbefolkningen delat med lönesumman för nattbefolkningen 2015. En hög kvot betyder att många arbetar i kommunen.

Utbildningsnivå24 / 29

Andel med eftergymnasial utbildning
36 procent

Andel av invånarna i åldern 25–64 år med eftergymnasial utbildning 2015.

Demografi15 / 29

Försörjningskvot
1,74

Antal personer i befolkningen det går på varje person i arbetsför ålder 2016.