Värmdö kommun

54 / 131

−43 placeringar

av landets täta kommuner

  • Värmdö är den 54:e högst rankade täta kommunen (där täta kommuner är en av tre kommungrupper, jämte landsbygdskommuner och storstadskommuner).
  • Kommunens placering i totalrankningen dras upp av en hög attraktivitet och ner av en låg självförsörjningskvot.
  • Värmdö är den högst rankade täta kommunen i Stockholms län inom näringsliv.

Historisk utveckling

Attraktivitet5 / 131

Inrikes flyttnetto
34,0 personer/tusen invånare

Antal inflyttade, minus antal utflyttade, per 1 000 invånare i genomsnitt för perioden 2012–2016. Här ingår endast inrikes flyttningar.

Skola21 / 131

Utveckling av andel med gymnasiebehörighet
2,2 procentenheter

Här jämförs ett genomsnitt av årskullarna som gått ut nionde klass åren 2011–2013 respektive 2014–2016. Högre tal är bättre.

Kommunalt resultat8 / 131

Kommunens resultat per invånare
2 454 kr/invånare

Det genomsnittliga ekonomiska resultatet per invånare för perioden 2012–2016.

Näringsliv6 / 131

Antal bolag per 1 000 invånare
73,3 bolag/tusen invånare

Genomsnitt av perioden 2013–2015.

Kultur89 / 131

Kulturkostnader per invånare
913 kr/invånare

Avser stöd till studieorganisationer, allmän kulturverksamhet, bibliotek samt musik- och kulturskola. Genomsnitt av perioden 2011–2015.

Framtidsfaktorer

Soliditet116 / 131

Kommunens soliditet
29,5 procent

Kommunens soliditet är ett nyckeltal som avspeglar på den långsiktiga betalningsförmågan.

Förbindelser96 / 131

Andel positiva svar i näringslivsenkät
29 procent

Andel företagare som svarat bra, mycket bra eller utmärkt på frågan hur vägnätet, tåg- och flygförbindelserna är i kommunen (enligt Svenskt Näringslivs ”företagsklimat” 2016).

Företagsamhet127 / 131

Självförsörjningskvot
0,42

Lönesumman för dagbefolkningen delat med lönesumman för nattbefolkningen 2015. En hög kvot betyder att många arbetar i kommunen.

Utbildningsnivå23 / 131

Andel med eftergymnasial utbildning
41 procent

Andel av invånarna i åldern 25–64 år med eftergymnasial utbildning 2015.

Demografi26 / 131

Försörjningskvot
1,78

Antal personer i befolkningen det går på varje person i arbetsför ålder 2016.

Jämför Värmdö med andra kommuner

Täta kommuner i Stockholms län