Västerviks kommun

103 / 131

+24 placeringar

av landets täta kommuner

  • Västervik är rankad 103 bland landets täta kommuner (där täta kommuner är en av tre kommungrupper, jämte landsbygdskommuner och storstadskommuner).
  • Dåliga kommunikationer och låga stöd till kulturlivet är det som främst drar ner kommunens placering i totalrankningen av Sveriges täta kommuner.
  • Västervik är den högst rankade täta kommunen i Kalmar län inom skola och kommunalt resultat.

Historisk utveckling

Attraktivitet97 / 131

Inrikes flyttnetto
−14,6 personer/tusen invånare

Antal inflyttade, minus antal utflyttade, per 1 000 invånare i genomsnitt för perioden 2012–2016. Här ingår endast inrikes flyttningar.

Skola49 / 131

Utveckling av andel med gymnasiebehörighet
0,5 procentenheter

Här jämförs ett genomsnitt av årskullarna som gått ut nionde klass åren 2011–2013 respektive 2014–2016. Högre tal är bättre.

Kommunalt resultat17 / 131

Kommunens resultat per invånare
2 028 kr/invånare

Det genomsnittliga ekonomiska resultatet per invånare för perioden 2012–2016.

Näringsliv43 / 131

Antal bolag per 1 000 invånare
59,1 bolag/tusen invånare

Genomsnitt av perioden 2013–2015.

Kultur97 / 131

Kulturkostnader per invånare
875 kr/invånare

Avser stöd till studieorganisationer, allmän kulturverksamhet, bibliotek samt musik- och kulturskola. Genomsnitt av perioden 2011–2015.

Framtidsfaktorer

Soliditet24 / 131

Kommunens soliditet
62,4 procent

Kommunens soliditet är ett nyckeltal som avspeglar på den långsiktiga betalningsförmågan.

Förbindelser129 / 131

Andel positiva svar i näringslivsenkät
11 procent

Andel företagare som svarat bra, mycket bra eller utmärkt på frågan hur vägnätet, tåg- och flygförbindelserna är i kommunen (enligt Svenskt Näringslivs ”företagsklimat” 2016).

Företagsamhet61 / 131

Självförsörjningskvot
0,93

Lönesumman för dagbefolkningen delat med lönesumman för nattbefolkningen 2015. En hög kvot betyder att många arbetar i kommunen.

Utbildningsnivå70 / 131

Andel med eftergymnasial utbildning
31 procent

Andel av invånarna i åldern 25–64 år med eftergymnasial utbildning 2015.

Demografi124 / 131

Försörjningskvot
1,91

Antal personer i befolkningen det går på varje person i arbetsför ålder 2016.

Jämför Västervik med andra kommuner

Täta kommuner i Kalmar län