Vaxholms kommun

56 / 131

−41 placeringar

av landets täta kommuner

Historisk utveckling

Attraktivitet23 / 131

Inrikes flyttnetto
17,6 personer/tusen invånare

Antal inflyttade, minus antal utflyttade, per 1 000 invånare i genomsnitt för perioden 2012–2016. Här ingår endast inrikes flyttningar.

Skola26 / 131

Utveckling av andel med gymnasiebehörighet
2,0 procentenheter

Här jämförs ett genomsnitt av årskullarna som gått ut nionde klass åren 2011–2013 respektive 2014–2016. Högre tal är bättre.

Kommunalt resultat4 / 131

Kommunens resultat per invånare
3 162 kr/invånare

Det genomsnittliga ekonomiska resultatet per invånare för perioden 2012–2016.

Näringsliv8 / 131

Antal bolag per 1 000 invånare
72,2 bolag/tusen invånare

Genomsnitt av perioden 2013–2015.

Kultur79 / 131

Kulturkostnader per invånare
953 kr/invånare

Avser stöd till studieorganisationer, allmän kulturverksamhet, bibliotek samt musik- och kulturskola. Genomsnitt av perioden 2011–2015.

Framtidsfaktorer

Soliditet115 / 131

Kommunens soliditet
29,8 procent

Kommunens soliditet är ett nyckeltal som avspeglar på den långsiktiga betalningsförmågan.

Förbindelser84 / 131

Andel positiva svar i näringslivsenkät
36 procent

Andel företagare som svarat bra, mycket bra eller utmärkt på frågan hur vägnätet, tåg- och flygförbindelserna är i kommunen (enligt Svenskt Näringslivs ”företagsklimat” 2016).

Företagsamhet131 / 131

Självförsörjningskvot
0,32

Lönesumman för dagbefolkningen delat med lönesumman för nattbefolkningen 2015. En hög kvot betyder att många arbetar i kommunen.

Utbildningsnivå3 / 131

Andel med eftergymnasial utbildning
53 procent

Andel av invånarna i åldern 25–64 år med eftergymnasial utbildning 2015.

Demografi114 / 131

Försörjningskvot
1,89

Antal personer i befolkningen det går på varje person i arbetsför ålder 2016.

Jämför Vaxholm med andra kommuner

Täta kommuner i Stockholms län